Oczyszczacz Philips AC3259 w 1 klasie

W czwartek (13 grudnia 2018) zanieczyszczenie PM2.5 na zewnątrz wynosiły około 50 µg/m3 (WIOŚ w Krakowie ul. Bulwarowa).
W klasie, w godzinach:

  • 8 do 12 poziom PM2.5 wynosił średnio 12 µg/m3,
  • 12 do 14 i 15 do 17 poziom PM2.5 wynosił średnio 35 µg/m3,
  • 14 do 15 poziom PM2.5 wynosił średnio 53 µg/m3.
Poziom PM2.5 13 grudnia 2018

W niedzielę(16 grudnia 2018) przeprowadziłem test szczelności pomieszczenia (okien) [przy wyłączonym oczyszczaczu]. Na zewnątrz PM2.5 wynosiło 120-150 µg/m3 (WIOŚ w Krakowie ul. Bulwarowa). Natomiast w klasie PM2.5 rosło do poziomu około 50 µg/m3.

Poziom PM2.5 17 grudnia 2018

Przeprowadziłem też test sprawności oczyszczacza.
Przy PM2.5 wynoszącym około 50 µg/m3 uruchomiłem oczyszczacz w trybie turbo (piąta z pięciu prędkości), po około 15 minutach, PM2.5 spadło do około 20 µg/m3.
Wniosek: bardzo dobra sprawność oczyszczacza.Ustawiam oczyszczacz w: „Tryb usuw. bakt. i wir.” ponieważ dla poszczególnych poziomów zanieczyszczeń uruchamia oczyszczacz na wyższych obrotach (większa skuteczność filtrowania).